• Satranç öğrenmek,
  • Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.
  • Çabuk ve doğru düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme becerilerini geliştirir.
  • Kişileri düşünen, araştıran, karar verebilen, kararların sonucunu sahiplenen bireyler olmalarına yardımcı olur.
  • Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
  • Diğer ders konularını daha iyi anlayıp kavramasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.
  • Yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Hayatın sadece başarı veya başarısızlıktan ibaret olmadığını, tanıdığı veya tanımadığı arkadaşları ile birlikte paylaştığı satranç tahtasında mutlu olunabileceğini hissettirir.